Koronaviruset har rammet kulturlivet hardt, ikke bare økonomisk men også når det gjelder å ha noe å ta seg til. Kjell Inge Brovoll fra Stjørdal, som har drevet bluesfestivalen Blues in Hell i flere tiår, trør nå til og lager tre programmer i uka for Nea Radio. Det samme gjelder Terje Craig, en annen kulturstørrelse i kommunen, som blant annet driver platestudioet Craigtones. Han skal lage ett program i uka.

Begge to vil utelukkende spille norsk musikk. Kjell Inge tar for seg blues i Programmet "Kafe´ Norsk Blues", mens Terje favner bredere sjangermessig, men smalere geografisk, og holder seg til det trønderske i sitt program "Lydstreif gjennom Trøndelag".

Vi i Nea Radio har fått mye oppmerksomhet etter at vi besluttet å spille kun norsk musikk i den perioden den akutte fasen av koronakrisa står på.

Tiltakene som settes inn har rammet kulturlivet i svært stor grad. Målet med aksjonen er å gi en symbolsk og synlig håndsrekning til kulturlivet vi alle er avhengige av for å kunne leve et litt mer hyggelig liv. Derfor velger vi at pengene fra Tono og Gramo heller skal gå i lomma på norske artister i denne perioden.

Vi i Nea Radio er svært takknemlige for å se responsen som blant annet viser seg i bidragene på produksjonssiden. Dette fordi vi, som er svært få i redaksjonen, trenger den hjelpen vi kan få for å klare å fungere som beredskapsradio i denne perioden. I tillegg er det nesten rørende å se hvordan kulturlivet stiller opp. Flere som nå streamer konserter på forskjellige plattformer på internet, har også ytret ønske om å overføre disse også på våre nettsider. Det er noe vi jobber med å få på beina.

Denne perioden er noe vi må gjennom, alle mann. Det er en dugnad. Men det er lov å ha det litt hyggelig iblant, selv om det i stor grad er sammen hver for oss.