Det blir ny bakeridrift i gamle Dahls Bakeri på Røros. Røros Hotell og Galåvolden Gård går nå inn som eiere i Røros Delikatesser og åpner nytt stenovnsbakeri. Navnet blir "Bakeriet på Røros". I tillegg flytter Røros Delikatesser før jul inn i Reiselivets Hus.

Planene ble presentert for pressen onsdag. Røros Food & Beverage Group trekker seg dermed helt ut av Røros Delikatesser. - Vi gjør dette for å rendyrke produksjonsbedriften i Havsjøveien, sier daglig leder Kjetil Reinskou. Røros Delikatesser eier nå av Coop Røros (30 prosent), Røros Invest (30 prosent) Røros Hotell (30 prosent) og Galåvolden Gård (10 prosent).

- Det vi nå gjør er å tilføre Røros en ny dimensjon som Norges lokalmathovedstad, sier daglig leder Ingulf Galåen ved Galåvolden Gård.

- Det blir et stort løft for Røros med eget stenovnsbakeri, sier kjøkkensjef Magnus Häggblom ved Røros Hotell.

Røros Delikatesser

Dagens konsept utvides og flyttes inn i Reiselivets Hus. Det blir egen avdeling for håndtverksøl og langt større muligheter for profilering av lokale matprodusenter. Det blir mulighet til å sette seg ned og få en smak av lokalprodusert mat og drikke i lokalene. Turistinformasjonen beholdes og matkonseptet og turistinformasjonen skal forsterke hverandre. Cateringvirksomheten er i vekst og skal styrkes ytterligere. Ambisjonen er å åpne i nye lokaler før julemarkedet.

Bakeriet på Røros

Bakeriet skal bli et spesialbakeri som skal inn i de tidligere lokalene til Dahls Bakeri. Bakerivarene står i fokus. Det blir muligheter for å kjøpe med seg og sette seg ned. Den vedfyrte stenovnen blir hjertet i bakeriet, og målet er levering til kantiner, restauranter, og hoteller. Det blir også muligheter for arrangementer og kurs i andre etasje.

Daglig leder i Røros Delikatesser, Kjersti Løvnes Vedum, sier at målet er at de to konseptene vil utfylle dagens mattilbud på Røros.