Statsforvalteren i Trøndelag

Saemiej åålmegebiejjie/Samenes nasjonaldag feires rundt i hele Sapmi, og er felles for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917.

Det var under Samekonferansen i Helsinki i 1992 datoen ble vedtatt som samisk nasjonaldag. Dagen ble feiret første gang året etter, i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

Møtet i metodistkirken i Trondheim i 1917 ble et viktig vendepunkt for den samiske befolkningen. Møtet var det første i historien der samer fra hele Norden samlet seg for å drøfte felles samiske problemstillinger på tvers av nasjonalstatgrensene.

Statsforvalteren i Trøndelag flagger med det samiske og det norske flagget ved Statens Hus i Steinkjer og Trondheim for å markere dagen.

Slik markeres dagen i noen av våre kommuner:

Røros: Her er lenke til det offisielle programmet: Saemiej åålmegebiejjie goevten 6. biejjien 2023 - Røros kommune (roros.kommune.no)

Snåasa/Snåsa: Her er lenke til det offisielle programmet: Snåsa kommune (snasa.kommune.no) Her er lenke til programmet ved Saemien Sijte: Saemiej åålmege biejjie - Samenes nasjonaldag - Saemien Sijte

Raarvihke/Røyrvik:Kaffestund og markering på biblioteket

Tråanten/Trondheim:%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D]Lenke til arrangementsoversikt på Facebook

Andre arrangement i Trøndelag: Bergstaden Filmklubb: Historjá – Broderi for Sápmi Arkeolog Mattis Danielsen på Røros bibliotek: Å gjøre det usynlige synlig - en reise i samisk historie, landskap, verdier og forståelse | Facebook

Statsforvalteren i Trøndelag