Hvordan har sommeren vært for trønderske birøktere?

– Jo, sommeren i år har vært veldig bra. Det har vært trekk på flere planter; bra med blomstring og gode temperaturer - så det har vært veldig bra.

Er det noen spesielle planter og trær som biene foretrekker framfor andre?

– Hovedtrekkene er nok på løvtann og bringbær; ellers så starter trekket med selja og så får vi litt fra kløver og geitrams. Men det er primært løvtann og bringebær som er sommertrekket.

Hvor mange kuber har du, da?

– Pr.nå så har jeg vel en sytti produksjonskuber. Målsettinga er å få til et årsverk på et par hundre kuber, i hvert fall. Jeg lever ikke av birøkt enda, men det er det som er målsettinga.

Er birøkt som yrkesvalg litt risikabelt i forhold til temperatur og vær?

– Ja, det er jo som det er med alt i landbruket - det er væravhengig og avhengig av gode somre med fint vær og passe med regn. Det er ikke mange som lever av birøkt som rein næring i Trøndelag, de fleste har det nok som tilleggsnæring.

Hvorfor er det viktig med birøkt?

– Vi er avhengig av biene og andre insekter som pollinatorer. Forsvinner biene så får vi problemer lengre ut i landbruket, óg da mister vi frukt og bær, og avlingene. Biene er en del av den store kjeden så de er jo ganske viktig.

Ramberg forteller videre at et bisamfunn; en kube, kan koste fra 3500 til 4-5000 kr, avhengig av når på året du kjøper den.

Lyngtrekk

Etter at bringebær og geitrams har blomstra flytter en ofte biene ut til kysten eller på fjellet for å ha de på lyngtrekk. Røsslyngen bidrar til at bi-samfunnene gjør seg sterke for å tåle vinteren som kommer.

Hvis du sysler med tanken om å starte med birøkt, råder Ramberg deg til å ta direkte kontakt med et av birøkterlagene i Trøndelag, eller Trøndelag birøkterlag. Flere av de ti lokallagene i Trøndelag har opplevd en økende interesse for birøkt de siste årene, og mange har arrangert nybegynnerkurs og opprettet lagsbigårder som en «læreplass» for nye birøktere.

Foto: Inga Petrine Grøtte