350 4H-ere fra 10-18 år har denne helga bodd i telt, deltatt på aktiviteter og konkurrert i tradisjonelle 4H-grener i Selbu.

Varden 4H sto frem

Varden 4H tok en for laget, og arrangerte fylkesleir når ingen andre tok ansvar. Utgangspunktet dette året var at ingen ville arrangere fylkesleir i sørdelen av fylket, men da kom Varden 4H inn som en reddende engel. Hvis alternativet er at det ikke blir noe leir, så er det bedre at vi arrangerer leir på nytt, tenkte medlemmene i klubben. Varden 4H arrangerte også fylkesleir på Årsøya i 2017, og har derfor erfaring i massevis. Omlag 40 medlemmer fra vertsklubben deltok på leiren.

Viktig bagasje

Klubbrådgiver i Varden 4H og leirsjef, Geir Olav Reinås er ikke i tvil om at leiren er en fin arena for læring og mestring. Han peker blant annet på at de yngste blir mer selvstendige, mens de eldste utvikler verdifulle lederegenskaper. Dette kan også underbygges av at det ikke har vært store utfordringer knyttet til å få foreldre til å stille opp på dugnadsfronten. Reinås tror den gode dugnadsmoralen skyldes at foreldrene ser verdien av at barna får utfolde seg i trygge og gode omgivelser.

Stor aktivitet

På tross av elendig vær og intens tilstedeværelse av mygg og knott ble leiren suksessfull. Våte soveposer ble tørket i egne tørkerom, mens myggspray tok unna for den verste støyten på insektsfronten. Volleyball, fotball, orientering, fisking, strikking og redesign er bare noen av aktivitetene barna kunne velge mellom. Et samarbeid med UL Håpet gjorde at 4H-erne også kunne delta på spennende aktiviteter i Innbygda, noe som ble svært godt mottatt blant barna.

Skryter av arenaen

Reinås mener Årsøya egner seg svært godt som arena for arrangementer av denne størrelsesordenen. Han tror også at arenaen ville vært ideell for større arrangementer. På tross av at Varden 4H ikke kommer til å ta på seg arrangøransvar med det første utelukker ikke Reinås at arenaen i fremtiden kan være aktuell for en eventuell landsleir eller nordisk leir.