- Oppskrifta er fra Skårdal i Ålen og er hemmelig, sier Eskil Håpnes fra elevbedriften Bygdabakst EB i Ålen.

Bygdabakst er en av 12 elev- og ungdomsbedrifter fra Røros og Holtålen som onsdag var på Skapende Ungdomsmesse (SUM) i Tynsethallen.

Til sammen 145 elev- og ungdomsbedrifter fra Nord-Østerdalen, Røros og Holtålen er samlet i Tynsethallen. 12 av elev- og ungdomsbedriftene kom fra Røros og Holtålen.

- Ideen fikk vi etter en idédugnad på skolen, sier Eskil Håpnes fra bedriften Bygdabakst:

I innslaget hørte vi til slutt en av lederne for SUM på Tynset, Kristin Aas Berntsen. Vi hørte også Eskil Håpnes fra elevbedriften Bygdabakst i Ålen og lærer Lillian Hegseth.