Henry Solli (1909-2011) er en av Røros´ store kunstnere. Han levde og virket i Thomasgården sammen med Ela Monsen. I gården vokste også Tord Leander Hjertnes opp.

Han har mange minner av Henry Solli, som fungerte som en bestefar for han.

- Henry var oppvekst i Svartvika, i enkle kår. Jag tenkte aldri på at jeg bodde nær en stor kunstner. Men de minnene jeg har av Henry er veldig gode. Han var alltid til stede, enten ved havregrøten om morgenen eller på fotballkamp i Dalsbygda, sier Tord Leander Hjertnes:

Henry Solli mestret mange kunstformer, og under årets utgave av Kunst i Bergstaden er Solli presentert som treskjærer.