Med Frøyasodd og hjemmelaget karamellpudding feiret Frøya historielag sitt 50-årsjubileum på Hotell Frøya 17. mars.

Med 24 gjester til bords, som flere har hatt styreverv og andre roller i ledelsen. De fleste hadde lang fartstid som medlemmer.

Søkte om penger til kassetter

Frøya historielag ble vedtatt stiftet på en kulturkveld arrangert av Frøya folkebibliotek 10.januar 1974. Og

Et intrimstyre ble satt og det besto av: Ola Grønskag, som formann, og Reidun Foss, Hans Ulrik Hammer, Johan G. Foss og Erik Stenvik, som styremedlemmer.

– Laget arbeidet med innsamling av minner. Til dette formålet ble det utarbeidet omfattende spørrelister, og det ble tatt kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt om opplegget. Laget søkte om kr 1500 til innkjøp av kasset-båndspiller og kassetter, og fikk søknaden innvilget, forteller dagens leder, Anne Marit Grønvik.

Tidligere stortingsrepresentant og ordfører på Frøya, Jan Otto Fredagsvik, var konfransier for kvelden.

Han ledet seremonien på en elegant og stødig måte, som bare han kan, ifølge Grønvik.

– Innimellom spedde han på med historiske anekdoter og fortellinger, som bidro til å holde en fin stemning kvelden igjennom.

Tidligere ordfører på Frøya, Jan Otto Fredagsvik, var konferansier under feiringen på Hotell Frøya. Foto: Krzystof Zboralski

Hyllet medlemmer og bidragsytere

Det ble delt ut blomster, og æresgjestene fikk ekstra oppmerksomhet og takk.

– Den første av disse var Johan G. Foss, mangeårig styreleder og forfatter av en rekke bøker som historielaget har gitt ut. Av disse kan nevnes «Vågsværkrøniken», «Frøyværinger på 1800-tallet» , «Frøyværinger år 1900» og «Gamle Frøya-bilder» i 2 bind, som er blant de mest kjente.

Hans Ulrik Hammer har også vært med i historielagsstyre fra første møte, da laget ble startet i 1974.

– Han er en utmerket skribent og har stått for en rekke historiske bøker og artikler. Spesielt kan nevnes «Historiske bygninger på Frøya», som historielaget nylig måtte trykke opp fler av, sier Grønvik.

I tillegg ble Kjell Englund, Rita Hovde, Torbjørn Taraldsen og Knut Arne Strømøy trukket fram.

Fra Frøya kommune stilte ordfører Kristin Furunes Strømskag og kultursjef Jan Erik Wilhelmsen.

Ordføreren holdt en gratulasjonstale og ga blomster og gavesjekk til et meget overraskede og lykkelige styremedlemmer av historielaget.

Tidligere styreleder for historielaget, Johan G. Foss, var en av de som ble gjort ekstra stas på under arrangementet. Foto: Krzystof Zboralski