Søndag lanserte metalldetektorbrødrene sitt nye foredrag «Opp av jorda – jernalder og middelalder», med fokus på lokale funn fra Stjørdal kommune. De forteller med et stort engasjement og et såpass høyt kunnskapsnivå, at det er vanskelig å se for seg at dette er noe de gjør på hobby og fritidsbasis.

Saken fortsetter etter lydklippet

- Vi presenterer et lite utvalg av det vi har funnet, litt fra jernalder og litt fra middelalder. Tidligere har vi hatt foredrag om bronsealderfunnet vi har gjort, nå ville vi fokusere på noe annet. Fordi det er flere funn fra jernalder og middelalder enn det er fra bronsealder, og de er ofte litt finere utsmykket, som er ganske spennende. Også er det jo veldig mange som er opptatt av vikingetiden, og vikingetiden er jo jernalderen, forteller en av brødrene, Jørgen Korstad.

Fra insulær stil til runebrev

Guttene presenterer flere gjenstander fra de ulike periodene, noen mer spesiell enn andre. Blant funnene finner man både importvarer fra Storbritannia og et helt spesielt runebrev som kan være unikt.

- Insulær stil er importvarer, mest trolig er den ikke betalt for. Det er en stil fra Storbritannia som vikingene ble helt forelsket i. Gjenstandene befant seg gjerne på bokbeslag, kister osv. Så vikingene ødela bøkene og tok med seg det som var i metall hjem, for å deretter bruke det til pynt. Det gjorde det om til spenner og slike ting. Den insulære stilen er utrolig utsmykket, gjerne med gull, sølv og edelstener. Så den ble nok verdsatt i vikingetiden, og vi synes også de er utrolig fine, formidler Korstad.

Blant funnene fra middelalderen er det flere ting som skiller seg ut, blant annet en sammenbrettet bly-lapp.

- Det er noe som egentlig blir kalt et runebrev. Det er en tynn blybit som det er skrevet en beskjed på, og som er brettet sammen. Dette gikk de rundt å bar på, gjerne var det en kristen eller en litt religiøs beskjed. Men det kunne også bare være en beskjed om at jeg har vært her, for eksempel. Men den biten jeg fant har både runer og gotiske bokstaver, som er skrevet over hverandre. Så den har blitt gjenbrukt, og det har ikke de arkeologene som vi har snakket med sett før. Så det er jo litt spennende å se hva de finner ut av den, når de omsider får brettet den ut å tydet hva som står. De har jo eksperter på både runer og gotiske bokstaver, så det skal være mulig å tyde hva som står der, sier Korstad.

- Om det er helt nytt vet jeg ikke, med det er jo det arkeologene sier. Så det er ganske spesielt og spennende, spesielt med tanke på at det faktisk står noe. Så det blir veldig interessant å finne ut av hva det er som står, fordi det er jo en beskjed der, legger han til.

Metallsøk er som laksefiske, man blir hekta!

Interesse for historie og metallsøking har vært tilstede fra de var barn, men det var ikke før en av brødrene kjøpte en metalldetektor i voksen alder at interessen virkelig vokste frem. I dag består metalldetektorbrødrene av Jørgen, Joakim og Preben Korstad, samt Håkon Beistad.

- Når vi var små var det veldig spennende å se metallsøkere på tv osv, men på lenge ble det egentlig ikke noe med oss. Men så kjøpte Joakim seg en metallsøker, han begynte med litt før jeg og vår andre bror slang oss på. Jeg ble med Joakim en runde og ble helt frelst, så da kjøpte jeg meg en selv, også var vi i gang. Det er litt som laksefiske, man bli helt hekta. Også er det en skummel hobby og begynne med, for det krever en del tid, forteller han.

- Også var det jo litt interesse for historien som var utgangspunktet, men den interessen har jo bare vokst mer og mer. En ting er at den store historien er gøy, men den lokale historien er enda gøyere. Vi klarer faktisk å finne ut av en del ting om gårdene her i Stjørdal, og sette ting i perspektiv. Så interessen for historie har vokst sammen med interessen for metallsøking, tilføyer Korstad.

Historiejegere, ikke skattejegere.

De påpeker at de ikke ønsker å bli kalt skattejegere, da deres motiv er å formidle kunnskap, ikke å tjene penger. Det er en viktig forskjell.

- Det er veldig viktig, vi er ikke på skattejakt og vi er ikke ute etter å finne en skatt. For skatter gjør jo deg selv rik, vi er interessert i å finne historie som kan hjelpe forskere og arkeologer å sette ting i perspektiv. Går man tilbake til jernalder og bakover i tid er det ikke noe som er skrevet ned her i Norge, så det er slike arkeologiske funn og utgravinger som skaper sammenhenger og sier noe om hvordan ting var før i tiden. Så vi er historiejegere og ikke skattejegere, det er en vesentlig forskjell, understreker Korstad