- Det er faktisk første gang jeg er her oppe på Killingdal, og det var en sterk opplevelse. En kan føle på slitet ved å gå rundt her, sa Per Sverre Dahl.

VASKARRYSS: Simen på sekken åt far sin. Per Sverre Dahl med utstilling i Os-brakka. Foto: Andreas Reitan

Os-brakkas Venner inviterte til kunstutstilling i den gamle Os-brakka på Killingdal Gruve søndag. Keramiker Per Sverre Dahl fra Røros har i lang tid latt seg inspirere av Falkbergets diktning, og denne gang også av Arnfinn Strømmevolds vise om Varskar-ryssen.

VASKARRYSS: Vaskarryss både i keramikk og i toner. Arnfinn Strømmevold sang og spilte om Vaskarryss. Foto: Andreas Reitan
OS-BRAKKA: Det var Osbrakkas Venner som søndag åpnet dørene for publikum. Foto: Andreas Reitan
Den gamle Os-brakka har fått nytt liv. Foto: Tone Reitan