Prosjektet Kompetanseløft Lokalmat - Reiseliv, har tirsdag invitert ulike aktører innenfor lokalmat til matverksted og møteplass. Dette foregår på LHL- Klinikken Røros.

Her deltar blant annet bondelagskokk Nils-Henning Nesje og matinspirator Gunnar Nagell-Dahl.

– Hensikten med arrangementet er å skape dialog mellom aktører i ulike ledd av verdikjeden, sier Marit Evanger, en av prosjektlederne og ansatt i Rørosmat.

Det inviteres til kokkekamp hvor deltakerne blir delt inn på tvers av bakgrunn og firma. Sammen med ett sett basisingredienser, vil råvarer fra Rørostraktene være grunnlag for konkurransen. Evanger håper at resultatet vil munne ut i spennende kombinasjoner og kanskje noen nye signaturretter.

Både Nesje og Nagell-Dahl er med i Chefs Dinner Norge, som består av Norges største ildsjeler for lokal mat og drikke. Nils-Henning ble i 2017 utnevnt som Bondelagskokk.

Prosjektet er eid av Holtålen og Røros kommune med midler fra Trøndelag Fylkeskommune. Formålet er å kartlegge og utrede hvordan man kan oppnå økt verdiskapning innenfor lokalmat- og reiselivsnæringen innenfor de to kommunene.

Prosjektet driftes av Rørosregionen Næringshage. Det sier Olin Steinsvik som er trainee i næringshagen: