Ragnar Kokkvoll er for mange kjent som fysioterapeut, en jobb han har hatt her siden 1973. I tillegg er han forfatter, og har et glødende engasjement for lokalhistorie.

Han har blant annet gitt ut bøker med tema fra norsk kvinnehistorie og utvandringshistorie til Canada, og er en aktiv foredragsholder om lokalhistoriske emner.

Historie som ikke tidligere er belyst

Siden 2009 har Ragnar studert og skrevet om deler av Røroshistorien som ikke er særlig belyst gjennom tidligere publikasjoner.

Dette gjelder i hovedsak sosialhistorie, arbeiderhistorien og fremveksten av vårt moderne demokrati, med dannelsen av de politiske partiene og om stemmerett og valg.

Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut Bergstadstipendet.Stipendet kan søkes av kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet.

I all hovedsak har han konsentrert seg om tida mellom 1850 og 1920, ei tid med folkeopplysning og demokratisering som viktige stikkord.

Ønsker å gi ut bok

Gjennom sitt arbeid med å samle internasjonale, nasjonale og også lokale kilder, har han bygd grunnlag for en bokutgivelse.

Med boka ønsker Ragnar å formidle kunnskap om vår fortid, spesielt med mål om å nå yngre lesere.

Bergstadstipendet er fra og med i år økt til 25 000 kroner.