Hanne Vilja Sagmo har fått 20 minutter til rådighet på en konferanse med deltakere fra arrangørnettverket i Trøndelag.

I salen sitter kulturarrangører, konsertaktører og festivalsjefer, og temaet Sagmo skal snakke om er folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse. Et pilotprosjekt hun er leder for i Trøndelag Fylkeskommune.

Kort oppsummert handler det om å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt. Det er her Sagmo mener arrangørene kan være med å bidra. A, B og C står for act, belong og commit, og er opprinnelig en australsk metodikk.

– Det er dette som danner grunnlaget for alt vi gjør i prosjektet, forklarer Sagmo.

Hanne Vilja Sagmo er leder for pilotprosjektet «ABC for psykisk helse» i Trøndelag Fylkeskommune. Foto: Karin Jegtvik

Meningsskapende opplevelser

Hanne Vilja Sagmo har over 15 år bak seg i norsk revy og revyfestivalen, hun driver et eget konsulentfirma og har blant annet bidratt inn mot utendørsspelene «Elden» og «Spelet om Heilag Olav», samt European Region og Gastronomy.

Hun har altså vært delaktig i flere trønderske kultursuksesser, og nå er hun prosjektleder og rådgiver for Trøndelag Fylkeskommune i nettopp prosjektet «ABC for god psykisk helse».

Sagmo mener at arrangører bør legge til rette for aktiviteter som fremmer trivsel, fellesskap og meningsskapende opplevelser.

Det er nettopp dette som er budskapet til deltakerne på konferansen i det nye kulturhuset på Steinkjer denne tirsdags ettermiddagen.

Så viser hun en kort kampanjefilm for prosjektet, som allerede har fått stor oppmerksomhet.

Se filmen fra Trøndelag Fylkeskommune om ABC for god psykisk helse her: Trøndelag gjør noe fint for André

Legge til rette for inkludering

Hun mener det er viktig å skape et inkluderende miljø hvor mennesker kan samles og delta i fellesaktiviteter.

– Det er viktig å fokusere på å styrke fellesskapet og å gå fra et individuelt fokus til et vi-perspektiv, mener Sagmo.

– Arrangørene kan legge til rette for at alle skal føle seg velkomne og inkludert. Ved å for eksempel tilrettelegge for uformelle møteplasser og å oppmuntre til aktiviteter på tvers av alder, kjønn og bakgrunn.

Sagmo mener det også viktig for å bedre den psykiske helsen til befolkningen.

Salen er stille og lyttende. Noen nikker, og de fleste later til å være enige, samtidig som det virker som de tar til seg forslag og tanker som Sagmo deler om hvordan dette kan gjøres i praksis.

Å inkludere festivaler og kulturarrangement i dette prosjektet er bare en liten del av hva denne folkehelse-piloten rommer. For først og fremst handler det om hvordan man kan jobbe med den psykiske helsen generelt i samfunnet.

Foregangskommuner

Heim- og Oppdal kommune har kommet langt i sin tilnærming, og bruker denne ABC-metodikken aktivt. Kommunene har gått foran og laget tverrfaglige team - ABC-team. Og Heim har arrangert folkemøte, ofr å se nærmere på hva som er deres ABC for god psykisk helse.

– Målet vårt er å skape et samfunn der alle kan oppleve god psykisk helse, forklarer Sagmo.

Hun mener det er viktig å flytte fokuset fra sykdom til velvære og forebygging.

– Vi har snakket veldig mye om psykisk helse, men da egentlig om psykisk sykdom. Men psykisk helse er mer enn sykdom.

Hør hele intervjuet med Hanne Vilja Sagmo i Trøndelag fylkeskommune her: