I forbindelse med arbeidet med Røros Kommunes kulturplan, har det gjennom høsten 2016 blitt arrangert en rekke folke- og temamøter. Nå er turen kommet til idretten - og det inviteres til temamøte på Storstuggu 18. oktober.

BAKGRUNN:

Det skal i løpet av høten og våren  lages en kulturplan for Røros Kommune. Kommunen søker derfor stemmene, tankene og ideene til engasjerte barn, ungdom og voksne, profesjonelle, frivillige, lag og foreninger - og inviterer til deltagelse i flere tema- og folkemøter denne høsten.

Kulturplanen skal ha status som kommunedelplan, da kultur er et sentralt område i samfunnsutviklingen. Planen skal sees i sammenheng med Røros Kommunes kommuneplan, samfunnsdel 2016 - 2028. Planen skal være et arbeidsredskap for videreutvikling og samordning med arbeidet med kultur i vår kommune.

HVA SKAL PLANEN INNEHOLDE?

Kulturplanen skal bla drøfte: Kommunale institusjoner | Kulturskole | Kultur for, av og med barn | Kultur for, av og med ungdom | Fritidskulturlivet | Museum | Frivilligheten | Lag og organisasjoner | Samisk kultur | Johan Falkberget |Arrangement, idrett og kultur | Kulturarenaer | Kulturnæring | Folkehelse | Immateriell kulturarv | Verdensarv | Matkultur | Idrett med mer.

Kommunen skriver på sine nettsider at alle er velkomne på disse møtene og alle kan komme med innspill. Disse kan også leveres kommunens kulturkontor.

Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6469

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6400

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=5780