Klart for feiring i Selbuhallen.

Etter en lang prosess med både heftige diskusjoner, hardt arbeid og mye planlegging, stod Bell Skole klar for åpning i 2006.

Nå, ti år senere, er både elever og lærere klar for å feire skolen.

Man skulle kanskje tro at skolen vil bruke amfiet for anledningen, men inspektør May Britt L. Trapnes kan fortelle at de forventer så mange folk at de er nødt til å ha feiringen i Selbuhallen.

Der er det lagt opp til et spennende program, der alle brukere av bygningen vil delta med ulike innslag.