Den 6. februar feires rundt i hele Sapmi. Mange drar til Staare/Östersund for å være med på markeringen av 100 år siden det første samiske landsmøtet på svensk side.

Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

En av de som er i Østersund i anledning dagen, er Vaino Rensberg fra NRK Sápmi. Hun var også med i Nea Radios formiddagssending tirsdag: