Holtålen folkebibliotek fikk i 2018 midler av Nasjonalbiblioteket til prosjektet «Formidling av Hessdalsfenomenet».

Prosjektet ønsket å samle all tilgjengelig informasjon om Hessdalsfenomenet i en nettside, samt en fysisk temareol som skal på plass i det nye biblioteket på Ålentorget.

– Vi håper at denne nettsiden kan være et godt supplement til det som finnes om det verdenskjente Hessdalsfenomenet fra før, sier leder for biblioteket, Mari Aas.