Det forholdsvis nystartede Holtålen Kirkekor imponerte mange under Ålen Musikkorps tradisjonelle førjulskonsert i Ålen kirke i desember.

Etter konsert så har det vært så som så med øvinger, men i mars venter et nytt oppdrag og nå kaller dirigent Ragnhild Ryen inn til øving igjen.

Neste tirsdag håper hun mange, i tillegg til alle som var med før jul, deltar på øving. Denne er for anledningen lagt til Elveland Barnehage.

Ryen er organist i Holtålen og har også tatt på seg jobben med å dirigere koret.

– Koret er et prosrektkor og vi holder på et par ganger i året, sier hun og legger til at koret ble invitert til nok et oppdrag i regi musikkorpset. Hun sier at det legges opp til tre øvinger før selve konserten, og repertoaret vil bestå av gospel i tillegg til et fellesnummer sammen med korpset.

Ryen sier at opplegget er for alle som vil.

– Det er åpent for de som vil. Man kan være med på de prosjektene man ønsker, sier hun og legger til at hun synes det er artig og spennende å dirigere koret.

Hør hele intervjuet med dirigenten her: