Hvordan er et å drive restaurant i en liten by? Hva kan vi lære av de store? Hvordan kan vi skape de store folkefestene gjennom samarbeid? Dette var noen av spørsmålene Næringsforeningen i Innherred stilte på medlemsmøtet på San Sebastian i Levanger.

- Må gjøres helhjertet

Mye av svaret er samarbeid, mente mange av de som tok ordet av de oppmøtte.

- Vi gjør mye bra, men sammen kan vi bli enda bedre, sa næringssjefen i Levanger kommune, Håkon Okkenhaug.

Vertssakpet for møtet var gjengen på San Sebastian i Levanger, og eier, Steinar Hyll, har klare tanker om hva som skal til for å lykkes i restaurant- og utelivsbransjen i byen.

- Det må være gode konsepter og det må gjøres helhjertet. Nå kan Næringsforeningen kan være en felles hub, som kan koordinere opplevelser, bransje og alt sammen, så vi kan få til felles aktiviteter og markedsføring, mener Hyll.

Arild Klokkerhaug, Næringspolitisk leder i Innherred Næringsforening, Steinar Hyll, eier av San Sebastian i Levanger og Håkon Okkenhaug, Næringssjef i Levanger kommune. Foto: Karin Jegtvik

Det har vært stor gjennomtrekk av restauranter i Levanger, mange har startet opp men har hatt kort varighet. Hyll mener det er viktig å samarbeide for å overleve.

- Vi har ble tatt godt imot av næringslivet, kommune og innbyggere da vi startet opp, så vi har sagt at vi i alle fall vil være her i femten år. Men vi må trekke synergier av hverandre, og det må vi starte med allerede nå.

Okkenhaug er enig i det.

- Levanger kommune skal se på hvordan vi best mulig kan legge til rettes for de som ønsker å starte opp, og vi er positive til de forslagene som kommer. Kommer de tidlig nok, er det mye vi kan få til.

Vinn-vinn-situasjon

Arild Klokkerhaug, som er næringspolitisk leder i Innherred næringsforening, mener det ikke holder å kun se på det som finnes i egen by, men at man også kan samarbeide på tvers av kommunegrensene. Han tror derfor det er viktig å arrangere slike møter som på San Sebastian - der bransjen kan møtes og snakke sammen.

- Du kan sitte alene med mange ideer og utvikle din egen bedrift, men ved å treffe andre i samme bransje kan vi få til mye mer sammen.det er mye vi kan samarbeide om og gjøre for fellesskapet - da blir det en vinn-vinn-situasjon for alle.

Og møtet har allerede båret frukter - for ikke å si kjøtt - bekrefter Steinar Hyll ved San Sebastian.

- Nå kommer det ikke bare spekemat fra Italia, men nå også fra Halsan kjøtt i Levanger, forteller han.

- Vi har dessuten blitt enige med Kultar.no om at vi skal se på hva vi kan få til på arrangement-fronten.

Hør hele intervjuet her: