NTB

Levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser at mens 29 prosent sa at de hadde vært på en lengre skitur i skogen eller på fjellet i 2011, svarte bare 21 prosent det samme i 2020. Nedgangen var jevn gjennom ti år. Færre og færre svarte at de tok de lange skiturene for hver gang undersøkelsene ble gjort.

Dette gjelder også de kortere skiturene: I 2011 svarte 42 prosent at de hadde vært på en kortere langrennstur, mens bare 33 prosent svarte det samme i år.

Nedgangen er størst blant de med høy utdannelse, der andelen som går langrenn har sunket fra 67 til 53 prosent blant dem med universitetsutdanning siden 2011. For personer med grunnskole falt andelen fra 27 prosent til 20 prosent i samme periode.

Det er også en nedgang for alpint, snowboard og telemark fra 2011 til i dag. Mye av nedgangen i år kan skyldes at det var snømangel i sesongen 2019/2020.

(©NTB)