Det var Kari Petrine Uglem som fikk Selbu kommune Frivilligpris for 2018.

Verdig mottaker

- Hun er virkelig en verdig mottaker av prisen, sa ordfører Ole Morten Balstad som delte ut prisen.

Prisvinneren innrømmer at hun ble "satt ut" da hun skjønte det var hun som skulle få prisen. - Jeg takker for oppmerksomheten og setter stor pris på dette, sa Uglem.

- Kari Petrine er "bestemor" for en flyktningefamilie i Selbu, hun stiller alltid opp når Frivilligsentralen trenger ledsagere til sykehus eller tannlege. Kari Petrine sier aldri nei når hun blir bedt om å bidra, hun er strikkeinstruktør for flyktningene, sjåfør og medhjelper når det trengs. Hun er også en viktig bidragsyter for Selbuskogen skisenter, sa ordføreren da han delte ut prisen mandag.

Kulturprisen til Ivar Aas

Dette var begrunnelsen da et enstemmig hovedutvalg for samfunssutvikling i begynnelsen av november vedtok å dele ut kommunens kulturpris til Ivar Aas: Han har høy utdannelse innen sang og musikk. Han er en dyktig solist som får mange oppdrag i og utenfor bygda Ivar Aas har dirigert Selbu Korensemble siden 1992, i 26 år! Han motiverer koret til å yte sitt beste på hver eneste øving, han stiller krav og når store mål gang etter gang. Ivar og Selbu Korensemble setter stadig Selbu på kartet ved å presentere bygda og gjøre store konserter i og utenfor Selbu. Han er oppofrende og en inspirasjon for alle. Han er dyktig og motiverende lærer i sang ved Selbu kulturskole. Han har komponert sangen «Advent i Selbu» som har slått rot i juleforberedelsene i bygda Han startet prosjektet «Felles barnetog» i Selbu og har fortsatt en aktiv rolle der. Ivar er et fantastisk menneske som gir av hele seg!

Begrunnelsen ble gjentatt av varaordfører Per Røsseth som delte ut prisen.