ILDSJELER Parets engasjement for samfunnsutvikling gjennom kulturarbeid har resultert i mange flotte prosjekter og arrangementer som har kommet selbyggene til gode. Sammen har Brit Uni Kjøsnes og Ingar Gullbrekken drevet det som i praksis må kunne kalles sentrumsutvikling i Selbu i en årrekke, og både Bjørkhov og Selbumartnan er møtesteder som de har jobbet hardt for å få i stand, og som bygda fortsatt virkelig trenger.

FRIVILLIGHET Frivillighet er viktig i et hvert lokalsamfunn, og når man drar lasset i lag og bidrar med det man kan, er det utrolig hva man kan få gjennomført. Det kunne ha vært interessant å vite hvor mange dugnadstimer disse to har lagt ned i for eksempel Neadalen Kunstforening, ved fotballbanen i Selbu og Tydal, som polsdansinstruktører eller som aktive medspillere både på og bak scenen under Karolinerspelet i Tydal og Selbu Teaterforum sine oppsetninger i Selbu. Ingen har tall på det, men det er mange.

VEIEN VIDERE Og engasjementet lyser av de to ildsjelene fortsatt. Mange prosjekter er på gang. Et velfungerende lokaldemokrati og evnen til å kunne løfte gode ideer opp fra skissestadium til virkelighet har paret noen tanker om.

Hør intervjuet i lydspilleren.