"Her hos de levende" er en roman som tar utgangspunkt i sin far oppvekst. Den kan virke både tung og dyster i måten han skriver på, men som også har morsomme historier og vendinger. Det er nok flere som kan kjenne seg igjen i det han skriver, sier Sigrun Selboe.