– Vi følger situasjonen nøye, sier ordfører i Stjørdal, Eli Arnstad, til Nea Radio.

Hun er en av ordførerne som deltar denne uken deltar på Trøndelagsmøtet i regi fylkeskommunen.

Arnstad sier kommunen har satt krisestab, blant annet for å stå rustet dersom det skal bli aktuelt å evakuere flere som bor utsatt til.

Hør intervju med stjørdalsordføreren her: