Malvik kommune

I formannskapet i dag ble det vedtatt at frivillighetsprisen for 2020 skal tildeles

Begrunnelsen for tildeling er som følger:

Gunnar Smiseth og Tor Helge Hansen er tilknyttet Hommelvik IL, og er foreslått som felles kandidater. De har i hovedsak vært tilknyttet skiavdelingen i Hommelvik IL, men har også et bredere engasjement både lokalt og nasjonalt.

Gunnar Smiseth har vært leder av skiavdelinga i Hommelvik IL i mange år, og har i tillegg hatt spesifikt ansvar for økonomi og bilbingo i flere år. I tillegg har han tatt et stort ansvar for anleggsutviklingen på Jervskogen skisenter med nye løyper, nye bygninger og etablering av snøproduksjonsanlegg. Han har også vært delaktig i å utvikle turtraseer for både sommer- og 31 vinterbruk i Malvikmarka. Gunnar Smiseth er også en mye brukt rennleder og teknisk delegert i nasjonale og lokale skirenn, der han også markerer Malvik på en god måte.

Tor Helge Hansen har i snart 40 år lagt ned en enorm dugnadsinnsats for idrett og friluftsliv i kommunen. Han har vært nestleder i skiavdelinga i Hommelvik IL i 35 år, og har i tillegg styreverv i hovedlaget og friidrettsavdelingen. Hans hovedarbeidsfelt har vært organisasjonsarbeid og økonomistyring i mange prosjekter, og har gjennom dette vært med på å realisere Jervskogen skisenter, lysløype fra Abrahallen, ny friidrettsbane på Øya med mere. Tor Helge Hansen er også veldig opptatt av friluftsliv, er selv en flittig bruker, og har bidratt mye på tilrettelegging og promotering av ulike turmål i Malvik.

Vi gratulerer Gunnar og Tor Helge med prisen.

Vi kommer tilbake med detaljer rundt utdelingen så snart dette er klart.