Selv om dagen ikke blir på tradisjonelt vis, er det enkelte poster som blir gjennomført slik de alltid har gjort. Slik som flaggheising med korps og nasjonalsang, kransenedleggelse med taler fra 9. klasse ved Ålen kirke. I tillegg kommer ordfører Arve Hitterdal med en hilsen til innbyggerne.

Disse begivenhetene ble i dag tidlig filmet og blir vist her i ei sending produsert av FjellTV.

Opptakene er fra:

Gammelgården: Flaggheising, korpsmusikk og hilsen på dagen v/ Ordfører Bautaen ved Ålen kirke: Kransenedleggelse og tale ved elever i 9. trinn ved Hov skole, korpsmusikk

Kl. 18.00 i kveld blir det vist en reprise på «Annerledesåret 2020», 17. mai – sending fra Holtålen som ble laget til 17. mai i Holtålen i fjor.