Formannskapet på Røros gjorde 7. desember 2017 følgende vedtak: «Røros kommunes kulturpris 2017 tildeles Røros folkedanslag»

Røros folkedanslag får prisen for den omfattende innsatsen lagets medlemmer gjennom over 40 år har gjort for å ivareta våre dansetradisjoner lokalt og formidlingen av vår kulturarv, både i vårt eget land og i utlandet. Laget ble stiftet i 1976, og hadde 40-årsjubileum i fjor. Røros folkedanslag har i all den tid de har eksistert, arrangert både små og store arrangement. Eksempelvis har de arrangert, eller vært medarrangør på, flere landskappleiker. Nå sist i sommer da de arrangerte den 122 landskappleiken. Det er få lag som evner å ta på seg et slikt omfattende arrangement. Det krever en enorm innsats av lagets medlemmer, og det er utallige timer med frivillighet som ligger bak å få gjennomført arrangement av denne størrelsen. Røros folkedanslag har også stått som arrangør, enten alene eller sammen med andre lag, av flere andre arrangement som for eksempel distriktskappleiker, fylkeskappleiker og mye annet.

En særdeles viktig og beundringsverdig oppgave folkedanslaget har tatt er å lære barn og unge i kommunen vår de dansetradisjonene som finnes her. De arrangerer hver mandagskveld ordinære dansekvelder, de arrangerer familiedans spesielt rettet mot barnefamilier, de har hatt prosjekt med dans i skolen for å nevne noe. Røros folkedanslag har alltid vært svært gode representanter for Røros og vår kulturarv. De har reist rundt både lokalt, nasjonalt og internasjonal. Ofte ulastelig antrukket i Rørosdrakt. Vi kan ikke unngå å nevne det arbeidet folkedanslaget også gjør under Rørosmartnan. Det er ikke mulig å tenke seg en martna uten Rørospols. Og folkedanslaget er å se både på åpningsseremoni, i sangerhuset under middagsdans, og flere andre steder gjennom hele martnasuka. Det vil ikke være noen overdrivelse å si at det arbeidet som Røros folkedanslag har lagt ned er hovedgrunnen til at dansetradisjonen står så sterkt på Røros.

Røros kommune gir Røros folkedanslag de varmeste gratulasjoner med kulturprisen 2017. Prisen består av et diplom og en gavesjekk på kr 15 000,-.