Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Målsetningen med indeksen er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.

Artikkelen fortsetter lenger ned på siden

Hvert eneste år siden 2012 så har Røros tronet øverst på lista, denne gangen etterfulgt av Ål og Lillestrøm.