Unike filmopptak fra Røros fra 1930-tallet blir vist fram når Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner inviterer til jubileumsseminar fredag 8. april på Bergstadens Hotel. Bakgrunnen er at det i år er 130 år siden boktrykker Olaf Olsen Berg startet Fjeld-Ljom.

Filmen som blir presentert heter «Ljomen fra fjellet. Skarpe penner og trykksverte gjennom 130 år». Filmen er laget av Jan Erik Øvergård og Steinar Bendiksvoll og tar blant annet for seg avisenes historie og rolle i Røros-distriktet.

Filmen inneholder også smakebiter fra filmen som Arbeidernes Opplysningsforbund laget om Arbeidets Rett i 1935. Den består av filmopptak svært få tidligere har sett, og filmen er et viktig vitnesbyrd om tidligere tiders produksjonsteknikker slik de også kan oppleves i pressemuseet i dag.

- Arbeidet med filmen er så langt finansiert av Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner, sier styreleder Per Hvamstad I venneforeningen.

Her kan du se de første minuttene av filmen: (Mer info om jubileet under filmen)

Variert program

Under jubileumsseminaret på Bergstadens Hotel fredag 8. april blir det flere foredrag. Per Edgar Kokkvold skal snakke om «Lokalavisa - en viktig del av norsk identitet», mens Astrid Gynnild tar for seg «Lokalavisa som lyttepost og læringsarena». Astrid Gynnild og Jens Hystad skal videre snakke om "Fjeld-Ljom - et unikt teknisk og intellektuelt kulturminne", mens Odd Sletten tar for seg temaet "Pressemuseet Fjeld-Ljom klar for 30 nye år, utfordringer og muligheter".

Høydepunktet blir deretter filmen «Ljomen fra fjellet. Skarpe penner og trykksverte gjennom 130 år» før årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Lørdag 9. april er det åpent pressemuseum i avishuset ved Hitterelva.