Arbeidernes internasjonale kampdag, som i sin tid ble fastlagt til 1. mai, er en dag arbeidere og deres organisasjoner bruker for å fremme sine interesser som arbeidsfolk.

Dagen ble markert i store deler av Trøndelag i dag. Med taler og appeller. Og Nea Radio sendte flere av dem. Hør flere av de her: