Om det er på tross av eller på grunn av covid-19, er usikkert, men besøkstallene hos Rørosmuseet har gått til himmels denne sommeren.

Museet og verdensarvsenteret i Smelthytta har i juli hatt det beste besøket på 20 år. På det meste var 619 besøkende innom i løpet av en dag og totalt har drøyt 13000 personer vært innom i løpet av juni og juli. Dette er en økning på nesten 60 prosent fra 2019.

Overraskende

Museumsdirektør Odd Sletten sier tallene er svært uventet.

– Vi så for oss litt ulike scenarier i vår - alt fra at vi kanskje ble stengt gjennom sommer til at det ble en særdeles dårlig sesong. Kanskje ikke akkurat det scenariet som ble det reelle. Det var kanskje det vi hadde dårligst planer for - at det skulle bli sånn trøkk, sier en svært godt fornøyd direktør.

Han sier man må tilbake til årtusenskiftet for å finne tilsvarende god sesong.

– For Smelthytta er tallene spesielt gode. Det er den beste julimåneden vi har hatt siden år 2000.

– Skyldes dette coronna?

- Til dels så gjør det nok det. Det er klart at markedssituasjonen i år er annerledes enn før. Det er mange flere nordmenn som reiser i Norge og ingen utlendinger, sier han og mener Røros står i en heldig situasjon sammenlignet med andre destinasjoner.

– Vi ser at noen av Vestlandsdestinasjonene sliter da utlendingene ble borte, sier han.

Likevel mener han at ferierende nordmenn ikke legger igjen mer penger enn utlendinger.

Så tendenser i juni

– Når skjønte dere at dette ble en så bra sommer?

– Kurvene begynte å stige allerede på slutten av juni. Vi hadde gode planer for åpninga. Vi var jo stengt en ganske lang periode fra 13. mars og utover og brukte tida godt til å planlegge hvordan vi skulle håndtere dette i en coronasammenheng. Da vi åpnet var vi derfor godt forberedt, både i forhold til avstandsregler og spriting og alt som måtte på plass for at vi skulle kunne kjøre forsvarlig drif

Hør intervju med Odd Sletten her: