- Vi har nå opprettet venteliste. Det er mange flere som ønsker å delta enn vi har mulighet til å ta imot, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Ved denne anledningen kommer det gjester fra hele landet. Statsråd Ola Elvestuen vil være tilstede under jubileet, sammen med en delegasjon fra Klima-og miljødepartementet. Det samme vil riksantikvar Jørn Holme med hele sin toppledergruppe.

De nasjonale kulturvernorganisasjonene har allerede meldt sin ankomst. Det samme har representanter fra landets fylkeskommuner, byantikvarer og bygningsvernsenter. Svalbard miljøfond og Sametinget vil også delta. Men den mest sentrale rollen spiller private eiere av kulturminner, som har fått en sentral plass i jubileumsseminaret, med sine erfaringer fra samarbeidet med Kulturminnefondet.

-Jeg mener dette beviser at Kulturminnefondet når målet om å bli en betydningsfull landsdekkende aktør innen kulturminnevernet, sier Simen Bjørgen.

Lørdag 10.mars arrangeres åpen dag i Kulturminnefondets lokaler i Bergmannsgata i Røros. Her vil den nye jubileumsboka «Fornemmelse av fortiden – fordel for fremtiden» bli presentert. Alle som kommer innom denne dagen vil få et gratis eksemplar av boka, lover Bjørgen.