Formannskapet på Røros er tirsdag innkalt til et hastemøte kl. 1000 på rådhuset, der eventuell avlysning av Vinterfestspill behandles.

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås sier at kommunen har hatt tett dialog med Vinterfestspill de siste dagene, og de er også selvfølgelig kjent med dette møtet.

Årsaken til at dette nå vurderes er risikoen for korona-spredning ved større folkemengder.