Norske helsemyndigheter anbefaler nå at alle arrangement med over 500 deltagere avlyses. Anbefalingen gjelder i første omgang ut mars. Nidaros Blues som går i slutten av april er da altså IKKE avlyst enda. Festivalledelsen jobber derfor fortsatt med håp om at festivalen kan avvikles.

– Vi vil selvfølgelig følge alle råd, anbefalinger og eventuelle pålegg fra våre helsemyndigheter, sier festivalleder for Nidaros Blues, Jan Engen.

– Skulle vi få ny informasjon som påvirker gjennomføringen så vil vi legge ut dette på vår hjemmeside og andre tilgjengelige kanaler omgående. Styret i festivalen har beredskap dersom det skulle bli krav om å innføre tiltak for å gjennomføre festivalen. Denne beredskapen følges tett opp sammen vår eksterne leverandør av HMS-tjenester.

Han sier at de krysser det de har å krysse på vegne av alle som blir rammet.

– Vi som festival overlever en avlysning, og selv om det kan bli noen harde tak så vet vi at det er mange rundt oss som har langt større utfordringer og som trenger gode tanker og støtte fremover. Liv og helse trumfer både blues, skihopp og fotball, sier Engen.