Arbeiderfestivalen i Hommelvik

2020 var året der et lite virus endret Norge og resten av verden for alltid. Dette er ingen enkelthendelse som i et kort tidsrom setter sikkerhet og beredskap på prøve, men en vedvarende situasjon som preger alt vi gjør, som har tatt liv, gjort andre syke og tvunget mange virksomheter i kne.

Hvor forberedt var vi? Hvordan fungerte beredskapen sentralt og lokalt? Hva har kutt i offentlig sektor betydd for vår evne til å håndtere en katastrofe av en slik skala? Og ikke minst: hvordan vil pandemien endre på hvordan vi møter kommende utfordringer, som for eksempel nye pandemier, klimaendringer og flyktningestrømmer?

Dette ønsker vi i Arbeiderfestivalen i Hommelvik, i samarbeid med LO Stat, å sette søkelys på gjennom et egen konferanse vi har valgt å kalle «Sikkerhet og beredskap». Vi har samlet noen innledere som har førstehånds kjennskap til problematikken og kan gi oss noen av svarene.

Tankesmien Agenda skal innlede om jobben med å utvikle ny beredskapspolitikk, vi får høre fra innsiden av FHI og hvordan etaten har håndtert det enorme arbeidspresset, og vi også høre fra Koronakommisjonens rapport og de funn som ble gjort her.

Alt som skjer, skjer i en kommune. Derfor mener vi det er viktig å få fram det kommunale perspektivet også. Beredskapskoordinator i Malvik kommune skal innlede om hvordan Malvik var rigget da pandemien rammet. Kommuneoverlege Realf Ording Helgesen skal gi en virkelighetsbeskrivelse fra en kommuneoverleges hverdag under pandemien og vi skal bli bedre kjent med den frivillige beredskapen. Vi skal også bli bedre kjent med redningsgruppen USAR som Norge ble introdusert for i forbindelse med raskatastrofen på Gjerdrum.

Til slutt vil det bli en sofasamtale/skjermprat med beredskapssjef Dag Otto Skar hos Statsforvalteren i Trøndelag, Sigrun Aasland fra Tankesmien Agenda, Norsk folkehjelp og Malviks ordfører Trond Hoseth.

Konferansier for det hele er Ketil Sivertsen, tillitsvalgt i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Dette arrangementet mener vi er svært viktig og setter meget dagsaktuelle temaer på agendaen. Beredskap er noe som i løpet av det siste året i alle høyeste grad har angått oss alle her i landet.