Foto: Hroar Wold Nordhaug

Blir livredd

En som selv har gått på musikklinja på Heimdal er artisten Rasmus Rohde. Han spiller fortsatt med flere av de han gikk sammen med på skolen. - Jeg blir livredd når det kommer forslag om å legge ned musikklinja på tre skoler, det er så dårlige ideer, sier Rohde som mener at de ikke skjønner hvor viktig kunst og kultur er for samfunnet som helhet. -Man kan ikke sette det inn i et excelark, mener Rohde som viste sin støtte med å blant annet spille sin egenkomponerte låt med den passende tittelen; «Det som ikke kan telles».

Kan ikke love noe

Mange politikere har engasjert seg i saken siden det ble kjent at musikk, dans og dramalinjene sto i fare for å bli lagt ned. En av fylkespolitikerene som lot seg imponerer av torsdagens støttekonsert var Høyres Henrik Kierulf; -Jeg er veldig glad for å ha fått være her og ser at det er stort engasjement som gjør inntrykk på meg og mine kollegaer i fylkestinget. Selv om Kierulf ble imponert kan han ikke love at MDD-linjene vil bestå; -Nå begynner jobben med å gå inn i høringsuttalelsene også skal det behandles politisk i begynnelsen av desember , sier Kierulf samtidig som han avslører at det har kommet inn rundt 3oo uttalelser.

Elev Kristian Stokke synes det er trist at musikklinja står i fare for å bli nedlagt. Foto: Hroar Wold Nordhaug

Gir ingen mening

En av elevene ved skolen er Kristian Stokke fra Selbu. Han synes det er trist at linja nå er truet av nedleggelse. Den unge selbyggen kjenner flere fra hjemkommunen som har sin utdannelse nettopp fra musikklinja ved Heimdal Vgs: -Både søsteren min og flere av lærerene i Selbu har gått her, sier Stokke som legger til at det gir ingen mening at en så bra linje med så mye bra teknisk utstyr skal legges ned.