En æra er over

I hundre år eide vi vårt eget strømnett. 10 dager fikk kommunestyret på å vurdere en forkortet og revidert utgave av Trønderenergi Nett sitt tilbud.

TEN sitt opprinnelige tilbud fikk vi aldri sett. De andre tilbudene fikk vi nesten ingen informasjon om, ikke engang hvem, bare sum. Som kommunestyrerepresentant synes jeg prosessen rundt salget av nettdelen har vært svært vanskelig å forholde seg til.

For det første synes jeg det er ugreit at politikere får munnkurv, vi burde stått mye friere til å kunne kommunisere ut til bygdas innbyggere og våre velgere hva det er vi driver med. Å si noe som helst har jeg hele tiden opplevd som vanskelig i frykt for å avsløre noe som er unntatt offentlighet, under trussel om å havne i fengsel for brudd på offentlighetslova. Jeg har likevel gått veldig mange runder med meg selv hvor jeg har vurdert å sende samtlige dokumenter over til våre to lokalmedia, rett og slett fordi jeg synes ikke dette er en bra måte å gjøre ting på. Nå i ettertid synes jeg at det var feigt av meg å ikke blåse dette.

Av grunner jeg aldri helt kommer til å forstå satte generalforsamlingen seg selv i en situasjon hvor vi ikke fikk se de faktiske tilbudene. At jeg ikke oppdaget eller skjønte dette før tidlig mandag morgen synes jeg er for dårlig av meg selv, men jeg begynte å etterspørre dem muntlig allerede på mandag formiddag. Dette ble avslått. Jeg forsøkte igjen i kommunestyret å få innsyn i tilbudene ved å legge fram et forslag om utsettelse og innsyn i de faktiske tilbudene, ikke bare sammendraget. Dette ble nedstemt 24 mot 1.

Til slutt vil jeg si at jeg har opplevd prosessen som veldig styrt helt fra starten av, noe som for meg ble veldig tydelig idet pressemeldingen ble framlagt for generalforsamlingen, ferdig kopiert i 25 eksemplarer, idet møtet ble hevet. (Den var altså skrevet på forhånd.)

At denne pressemeldingen inneholdt tall om besparelsene i nettleie som avvek nesten 50% fra tallene vi ble fremlagt kommunestyret bare to timer tidligere forteller meg, i tillegg til alt det andre, at vi virkelig må vurdere om det er på denne måten vi vil ta viktige avgjørelser i Selbu Kommune. Jeg må iallefall i tenkeboksen nå, og jeg håper flere gjør det samme. For dette, uavhengig av utfall, har jeg opplevd som en veldig ugrei prosess. Slik jeg har opplevd behandlingen av salget, mer eller mindre fra sidelinjen, synes jeg ikke er godt demokratisk håndverk. Godt politisk håndverk, kanskje med tanke på å få ønsket utfall, men ikke spesielt godt demokratisk håndverk.

Eystein Røset

MdG