Mari Overvik er aktiv både som trener innen håndball i mange år og har vært med som instruktør på revyer i Vikvarvet.

Ole Morten Balstad kom med ordførerkjedet rundt halsen og offentliggjør den glade melding på revyøving i Vikvarvet.

I innstillingen for Selbu kommunes frivillighetspris 2022 heter det blant annet:

"Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.»