Det meste av NRKs radio- og fjernsynshistorie er i dag samlet hos Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum i Selbu. Noe teknisk utstyr finnes på Teknisk Museum i Oslo, men det meste av kulturhistoria finner vi altså i Selbu.

På et privat drevet museum, som nå Kulturministeren for første gang har besøkt.

Trine Skei Grande er som kulturminister også NRKs generalforsamling. Nå lover hun å diskutere mulighetene for et sterkere engasjement i det unike museet i Selbu.

Partilederen møtte også Selbu Venstre, her representert ved lokallagsveteranen Mikal Kulset (midten) og lokallagsleder Arve Høiby. Foto: Andreas Reitan
Kulturministerens far, Helge Grande, spilte inn over 100 radioprogram med trekkspillmusikk for NRK. - Nei, der e jo n pappa, utbrøt Trine Skei Grande da hun fikk se bilde av Helge Grandes kvartett.