Onsdag startet et hektisk program for Nidaros-biskopens visitas i Haltdalen, Hessdalen og Ålen sokn i Gauldal prosti. Klokka 09 var det åpningsgudstjeneste i Haltdalen kirke, ledet av sokneprest Örjan Swenberg, før biskopen møtte kirkas ansatte i Gammelgården. Hun har onsdag også besøkt oppvekstsenteret i Haltdalen og møtte både barnehage- og barneskolebarn.

På timeplanen står også biskopens møter med Holtålen kirkelige fellesråd og med menighetsrådene i Holtålen kommune, begge disse møtene på Nordpå Fjellhotell i Aunegrenda.

På Nordpå avsluttes også den første dagen i Holtålen med en konsert med lokale kulturkrefter i Låven på Nordpå.

Ålen og Hessdalen

Bispevisitasen fortsetter torsdag der Herborg Finnset skal møte kirkelige ansatte i Holtålen, deltar ved morgenandakt på sykehjemmet og har møte med Holtålen kommune med lunsj på Kaffekråa. Hun får også se det fantastiske nye biblioteket i Ålen senter, der det blir kulturinnslag ved elever fra kulturskolen.

På ettermiddagen blir det besøk og omvisning i Ålen kirke og ei åpen samling med konfirmantene i Hessdalen kirke før både kvelden og visitasen avsluttes med kirkekaffe.

Hessdalen kirke Foto: Ola Dragmyrhaug

Bispevisitasen i Gauldal prosti fortsetter neste uke i Singsås, Soknedal, Budal og Støren sokn.