Pressemelding fra Kulturminnefondet

Kulturminnefondet gir støtte til straks- og sikringstiltak. Det kan være redningen for mange kulturminner.

Over 100 prosjekter over hele landet har fått støtte gjennom denne ordningen i år, og det er fortsatt mulig å søke, skriver Kulturfondet i ei pressemelding.

- Det har vært stor interesse for straks- og sikringstiltak gjennom hele året, og hele 125 prosjekter har så langt i år fått over fem millioner kroner i støtte gjennom denne ordningen, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet har avsatt totalt mer midler til straks- og sikringstiltak i 2018, da ordningen har blitt svært populær. Hovedformålet er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og støtten går til tiltak som hindrer videre forfall i påvente av større arbeider for å bevare kulturminnet for framtida. Det gis også støtte til mindre istandsettingstiltak.

Tilskuddsordningen er for private eiere av verneverdige kulturminner, og søknadene behandles fortløpende for at arbeidene skal komme raskt i gang.

Tiltak som støttes kan for eksempel være midlertidig tetting av tak, dører og vinduer eller sikring for å hindre utgliding og sammenrasing av fundament, kjeller, vegger og tak. Det kan også være mindre istandsettingstiltak eller enkle reparasjoner