Senterpartiet poengterer at den felles kulturarven ligger i kvennfelhistoria, i Selbu sin unike strikke-tradisjon, i bondeyrket og i sagbruks- og tømmeryrket for å nevne noe. «Disse befinner seg i all hovedsak på Selbu Bygdemuseum – og bekymringen går på hvordan dette forvaltes i dag. I denne sammenheng må det da også nevnes at den kulturhistorien som Rolseth gård og Storbrygga representerer, nå vurderes for salg til private. Selbu Kommune ser seg ikke i stand til å forvalte disse fine eksemplene av vår kulturhistorie. Hva blir da igjen: Jo – Selbu Bygdemuseum, Kalvåa og Kjeldstad Mølle. Hvorav de to sistnevnte også stort sett står ubrukte,» skriver Senterpartiet i sin interpellasjon. Samtidig presiseres det at det over lang tid har vært arbeidet mye og godt innen kulturfeltet i kommunen."

Selbu Bygdemuseum

Liv Grøtte sier de erfarer det at Selbu Bygdemuseum ikke lenger har noen som er ansvarlige for utstillinger eller forvaltning, eller de verdiene og museumsgjenstandene som er der. Hun poengterer at det har vært basert på frivillighet over lang tid, og da med mye godt arbeid, men savner kompetanse fra noen som har faglig bakgrunn innenfor museumsarbeid.

«Sist ble det kjøpt kompetanse tilsvarende en 30% stilling fra Sverresborg. Men den beste løsningen hadde vært en person ansatt i Selbu Kommune – da hadde en hatt mulighet til å få en nær kompetanse i bygda – og muligens forhåpentligvis på mer varig basis,» skriver SP i interpellasjonen.

Samtidig er de bekymret for tilgjengeligheten for utstillinga i andre etasje; da det ikke er heis for de som trenger det, selv om utstillinga i første etasje er interessant.

- Vi oppfattet ordføreren sitt svar som at det kan være aktuelt å flytte samlingene, da en privat aktør skal bygge ut «biltomta» i Selbu sentrum i løpet av de neste årene, avslutter Grøtte, som mener de har tillit til at kommunen ivaretar bygdas kulturarv og at kultur og kulturformidling blir satt opp som tema når neste års budsjett skal diskuteres.

Selbu kommune

Ordfører Ole Morten Balstad var tydelig på at det var kommunen som hadde ansvar for drifta ved Selbu Bygdemuseum, men at de hadde satt bort jobben til ulike personer. I år er Selbu Husflidscentral ansvarlig for guidinga på sommeren. Han er klar over utfordringen at ikke alle har mulighet for å komme seg opp i andre etasje og dermed ikke fått utnyttet potensialet i strikke-utstillinga.

Akkurat nå er det også innleid fagpersoner som jobber med den unike stensamlinga til Birch.

Hva med MIST, Museene i Sør-Trøndelag, har dere vurdert å koble de inn i Selbu Bygdemuseum?

- Det er ikke noe vi har snakka om da vi har bygdemuseum og ikke et rent museum av sterk regional interesse. Men det er klart, hvis det kan være aktuelt med et rent strikkemuseum kan MIST selvfølgelig være aktuell å ta kontakt med.

Selbu Bygdemuseum og Selbu Husflidscentral er åpen hver dag, fra kl.11-17, i sommer.