Steve Burgess er blant hypnoterapeutene med lengst fartstid på verdensbasis. Bak seg har han 25 års erfaring med hypnose som terapi og omtrentlig 15.000 terapitimer med klienter.

Mandag kunne interesserte høre mer om dette på et arrangement på Fjøsakademiet på Glåmos.

Hypnotisk transe

Etter å ha forhørt seg med klienten om hva som er årsaken til at de ønsker hjelp, tar Burgess som oftest personen inn i en hypnotisk transe. Denne transen kan være lett eller dyp, men det er underbevistheten til klienten han vil ha kontakt med. Alt det man ikke lenger husker og på kort tid får han klienten til å fortelle ting som er lagret langt inne.

– Jeg spør svært ofte om årsaken ligger i dette livet og jeg benytter en egen teknikk for å få til dette. Klienten kommuniserer via undebevissteheten ved hjelp av en finger. Når jeg spør, løfter klienten fíngeren for å bekrefte og holder den i ro om svaret er negativt. Slik sirkler vi oss inn til den hendelsen som utløste problemet, sier Steve Burgess.

Han sa i sitt foredrag at han er av den oppfatning at alt et menneske opplever av fysiske smerter er relatert til tidligere hendelser, enten i dette livet eller i et tidligere.

–En klient gikk 400 år tilbake og fortalte om hendelser fra Dronning Elisabeth den 1. Da jeg sjekket fant jeg historiske fakta som stemte og som ikke sto i de vanlige historiebøkene

Hør Steve Burgess fortelle historien her. Han jobber sammen med sin kone Marianne Økdal-Burgess på Røros i Helheten Helse.