Søndagskveld dukket flere opp for å delta i feiringen av kvinnedagen på Kimen kulturhus i Stjørdal. I komiteen som inviterte fant man representanter i alt fra Rødt til Høyre som ønsket å samle stjørdalinger og markere dagen med et rikt og interessant program. Flere dyktige talere sto på dagsordenen og snakket om tema som berørte den aktuelle feiringen.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

- Vi har et bredt program, alt fra snakk om kvinner i næringslivet til sosial kontroll utøvd mot innvandrer kvinner. Vi har både ungdomsappell og appell fra Amnesty, det er mye interessant som kommer i kveld, forteller Anja Ristad.

Kvinner må heie mer på hverandre

Kveldens hovedtaler er Lill Bente Totlan, som etter en rekke år i næringslivet har opparbeidet seg en enestående kunnskap om hvordan det er å være kvinne på nevnte arena. Hun bød på personlige kunnskap, historier og erfaringer – men hadde også en liten oppfordring til publikum; Vi kvinner må heie mer på hverandre.

- Jeg ble invitert for å dele litt erfaringer om hvordan det er å jobbe i mannsdominerte miljø. Det var gøy å bli spurt og det var gøy å gjøre det, fordi jeg begynte å tenke igjennom situasjoner jeg har opplevd, sier Lill Bente Totland.

- Jeg synes det har vært en tendens til at man kanskje synes det er lettere å heie på folk som har gjort det godt i enkelte jobbstillinger, men jeg synes også vi skal heie på de som har skaffet seg leve-veier på andre egenskaper. Jeg nevnte «Charter-Hilde» som jeg synes er ei kjempeartig dame og heier på at hun har skaffet seg en leve-vei på noe annet. Også ser jeg at menn har vært bedre på å heie på hverandre, enn hva kvinner har vært. Så jeg håper vi kan bli bedre på det, smiler hun.

Fortsatt behov for kvinnekamp i 2020

Totland var en av flere talere som gikk i bresjen for å snakke om tema knyttet til kvinnedagen, både på nasjonalt plan og internasjonalt. I tillegg til Totlands erfaringer fra arbeidslivet stilte Amnesty med appell hvor det ble trukket frem land der kvinner fortsatt har få til ikke-eksisterende rettigheter, henholdsvis fengslede kvinnelige aktivister i Saudi-Arabia og abortlov i El Salvador ble brukt som eksempler. Minoritetsrådgiver Sylvia Asmussen fra Byåsen VGS ga en uforglemmelig, nyansert og unik utgreing om negativ sosial kontroll, som publikum sent vil glemme.

Blant raden av fengslende og sterke kvinnetalere finner vi også appellanter Venild Olsen ved Stjørdal SU og Renate Bjørshol fra høyre. Kvelden ble rundet opp av sistnevnte.

- Vi ser jo at i 2020 er det fortsatt stor forskjell på menn og kvinner. Og jenter har i realiteten ikke de samme mulighetene i verden som gutter har. Ta for eksempel inntektsgivende arbeid – vi ser store forskjeller på antall menn som er i inntektsgivende arbeid og kvinner som er det samme. 94 % menn er i inntektsgivende arbeid, mens bare 55% av kvinner er det. Det sier seg selv at når man ser slike forskjeller på området etter området - både innen helsehjelp, inntekt, arbeid osv. så er det fortsatt behov for kvinnekamp i 2020, avslutter Renate Bjørshol.