Værnes Kirke er en veldig gammel kirke, likevel er både kirken og inventaret i en imponerende tilstand. Bygget ble påbegynt allerede vinteren 1141/42 da tømmeret på kirkens kor ble felt og hele bygget sto ferdig rett over 1200. Så det er et av de eldste husene man kan gå inn i Norge.

Saken fortsetter etter lydklippet

- Også er det en av de største kirkene på landsbygda og uten tvil den største kirken på landsbygda i Trøndelag. Under middelalderen ble det bygd over 20 steinkirker på landsbygda i Trøndelag. Og det store programmet det var å bygge noe så storslagent og fremmed i de trønderske bygdene den gangen må ha vært litt av en begivenhet og representert ei stor utvikling for folk som bodde her i middelalderen, forteller arkeolog Helle Vangen Stuedal.

- Også er kirken i en sånn fantastisk bevaringstilstand, aldri brent, aldri plyndret. Den er tatt såpass godt vare på at vi kan ha stående fremme timeglass fra 1600-tallet, eldgamle bibler, en marmor gravstein fra 1200-tallet. Kirker i bymiljøer som Nidarosdomen og Vår Frues Kirke i Trondheim har man sett seg nødt til å rydde vekk mye av inventaret, mens Værnes kirke fortsatt bærer preg av å være ei bygdekirke og det menighetslivet som var, med mye av det løse inventaret fremme slik at man kan se det. Det er ei fantastisk kirke å gå rundt i, med spor etter kirkeliv i snart over 900 år, sier hun.

Neset der elven flyter stille

Det er ikke helt tilfeldig at Værnes kirke ble bygd der den til dags dato fortsatt står. Plasseringen rundt Værnes har vært et betydelig sted lenge før kristendommen kom til Stjørdal og man finner spor etter beboelse langt tilbake i tid.

- Værnes, eller «neset der elven flyt stille» har vært et viktig sted i Stjørdal siden begynnelsen av jernalderen, og den eldste gården man har spor etter her er ryddet på 400-tallet. Det var nok ikke sånn at vikinghøvdingen som satt på Værnes på 7-800-tallet var så voldsomt mye mer mektig og storslagen enn de andre som bodde på gårdene rund. Gravmaterialet sier i alle fall ikke noe om det, det kommuniserer snarer at det har vært mye makt og velstand i hele Stjørdalshalsen området. Så kanskje har den fremste blant likemenn sitter her på Værnes, formidler Vangen Stuedal.

- Også er det jo sånn at de tidligere middelalder kongene anla en gård hvor de samlet skatteinntektene sine, en husbygård, som var nabogård til Værnes. Men en gang på slutten av vikingetiden tørket elven som rant rundt husbygården, så den mistet havnen sin. Så da har antageligvis Værnes sin gode elvehavn blitt enda mer betydningsfull en før, og det er kanskje også grunnen til at kirka ble lagt her, legger hun til.

Fristende tolkning av løvesymbolikk

Observerer man kirken fra utsiden legger man kanskje merke til en symbolikk som er gjennomgående i eksteriøret, kirken er nemlig dekorert med hele 5 løver på utsiden.

- Det er en smilene løve på nordportalen, og en smilende løve tolkes av mange som et symbol på den seirende Kristus. Men løven kan bety andre ting også, den kan stå får blant annet kongemakt, rettsmakt og gudemakt. Løven betyr forskjellige ting i forskjellige sammenhenger, men det de fleste betydningene har til felles er at de symboliserer noe som er sterkt. Og når man finner ei løve hogd inn på dørkarmen på kordøren er det noe vi setter i sammenheng med frostatingloven, som beskriver at man kan ha edsavleggelse ved kirkedøren. Det er en situasjon hvor religionen og rettssamfunnet skaper en sannhet der og da gjennom denne edsavleggelsen. Denne drastiske, truende og menneskespisende løvefigur som er hogd inn i den eldste portalen til Kirken, har ført til at noen har foreslått at det kan ha sammenheng med dette stedet som plassen for edsavleggelser. Og det er en ganske fristende tolkning, smiler Vangen Stuedal.

Følelse av å være bak kulissene

Under Vangen Stuedals omvisning av Værnes Kirke er man så heldig å få være med opp i tårnet, noe som igjen understreker at kirkens posisjon er spesiell for alle de middelalderske kirkestedene i Stjørdal.

- Det var gode grunner til å legge kirken der den ligger, selv om den egentlig ikke oppfyller alle kravene til ei ideell kirkeplassering. Kirker som er omtrent like gamle, slik som Alstadhaug i Levanger og Mæhre i Sparbu ligger oppå høyder, og det gjør jo ikke Værnes. Kanskje er det slik at det virkelig høye tårnet, hvor murkronene er 28 meter høy, kanskje erstatter ei plassering i en høyde. Og hvis man ser igjennom lydgluggene i tårnet så ser man de andre middelalderske kirkestedene, både Hegra, Lånke og Skatval. Så man kan si at middelalder Stjørdal binnes sammen og siktlinjene møtes opp den her klokkestuen, sier Vangen Stuedal.

- Også er det jo sånn at når man går opp i et kirketårn og klatrer en smal trapp, så ser man graffiti på veggene og masse støv og spindelvev. Spor etter hakkene til de som har lagd denne smale trappen på 1100-tallet. Det gir en følelse av å være bak kulissene til kirken, så det her med å klatre opp i tårnet er en liten opplevelse i seg selv, avslutte hun.