Seks tiltak for friluftsliv i Midt-Norge får støtte gjennom høstens tildeling fra Statskogmillionen.

- Vi får inn mange søknader og spennet er vidt. Her går det ut støtte til å ruste opp en sti i Haram, via fiskeopplevelser i Trondheim til kompasshus i Steinkjer-traktene. Det er givende å kunne spille på lag med organisasjoner i hele regionen, og gjennom små summer understøtte og anerkjenne arbeidet som blir gjort med tilrettelegging for friluftsliv, sier regionsjef for Statskog i Midt-Norge, Carl Libach.

Statskog gir årlig ut en million kroner til store og små tiltak landet rundt som bygger friluftsliv og folkehelse. Aktivitetene får enten kr 10 000 eller kr 5 000 i støtte og er en del av Statskogs arbeid for å tilrettelegge for friluftsliv i Norge.

- Sammen med andre skaper vi mer. Summene vi gir her er ikke veldig store, men kombinert med frivillig innsats i hele landet får vi mye ut av midlene, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.

33 friluftsprosjekt i hele landet får nå en førjulsgave fra Statskogs støtteordning. Gjennom året har dermed 66 tiltak landet rundt fått tilskudd for å bygge friluftsliv med Statskog.

Disse får nå støtte i Midt-Norge:

Ungdomscamp med fullt friluftsliv

Fræna jeger- og fiskerforening får 5 000 kroner fra Statskog til ungdomscamp.

Campen dekker kostnader til mat, gass, bensin, skudd og leirduer, for å nevne noe. I løpet av helga får ungdommen oppleve gapahuk og lavo, fiske og skyting, klatring, kajakk, kano og mye mer.

- Målet vårt er å gjøre ungdommen dus med fiske og jakt, og at man skal merke spenningen som kommer med nye utfordringer, skriver organisasjonen i sin søknad til Statskog.

Utedo til fjellkirka på Røros

Statskog bidrar med 5 000 kroner til utedo i tilknytning til fjellkjerka på Røros.

Selv når Fjellkirka ikke er åpen, er det et populært utfartssted. Planen er å kjøpe et ferdigsnekret hus som kjøres opp til stedet.

- Det vil bidra til bedre trivsel og mindre forsøpling av uteområdet. Med andre ord vil opplevelsen ved turmålet få høyere kvalitet, heter det fra organisasjonen Fjellkirka på Røros.

Oppgraderer sti i Haram

Trimgruppa i Norborg IL får 5 000 kroner fra Statskog til å forbedre stien opp til fjellet Tverrbotshornet.

Det handler både om små bruer i myrområder og bedre merking av stien. Det krever blant annet skilt, stokker, merkepinner og material til bygging av bruer.

- Folk her er flinke til å bruke naturen, men vi har fått mange spørsmål om å gjøre stiene bedre og tørrere. Materialene må kjøpes, men alt annet blir gjort på dugnad, skriver IL Nordborg.

Fiskelykke i Trondheim

Trondheim jeger- og fiskerforening får 5 000 kroner fra Statskog for å bidra til at flere i trønderhovedstaden oppdager fiskelykken.

Gjennom en rekke fiskearrangement gjennom året låner foreningen ut utstyr gratis til de som er med. Tilskuddet fra Statskog vil gå til innkjøp av nytt fiskeutstyr.

- Målet er å dra flere familier ut av sofaen og ut til et fiskevann – eller bare ned til kaia for å prøve fiskelykken. Nærmere 2 000 personer er innom arrangementene i løpet av et år, og dette gir et godt tilbud også til barn og unge uten at det koster masse penger, heter det i søknaden fra Trondheim jeger- og fiskerforening.

Tilrettelagt for tursko

Trønder-Lyn idrettslag får 5 000 kroner fra Statskog til utbedring av stier i Råbygdmarka i Melhus.

Stiene ligger i tilknytning til Trehjørningen skiarena, og det er ønskelig å ha en kvalitet på stiene som gjør dem anvendelige året rundt.

- Målet er å oppgradere stiene slik at folk kan bruke vanlige tursko frem til rasteplasser og trimposter, og at de kommer fram noenlunde tørrskodd, skriver Trønder-Lyn idrettslag.

Støtte til Kompasshus

Statskog gir 5000 kroner i støtte til turkart og et kompasshus på Sør-Beitstads høyeste topp, Storvala.

Storvarden, som toppen offisielt heter, er kanskje noe beskjeden i høydemeter med 272 meter over havet. Men med hele seks stier som fører til toppen, er den en godt brukt samlingsplass.

- Kompasshuset skal bli et lite signalbygg med oppmerking av beskrivelse av hva man kan se i de ulike retningene. Vi tror dette gir økt motivasjon til alle, inkludert barn og unge, og hever kvaliteten på opplevelsen du får, heter det i søknaden fra Sør-Beitstad IL.