I år fyller to markante personer i kulturlivet i Ålen rundt år. Spellmennene Anders J. Reitan og Hans Kirkhus fyller 80 og 90 år. I den forbindelse inviterer Ålen Musikkorps og Ålen Spell- og danselag til hederskonsert lørdag den 29. oktober kl. 19.00 i Rallaren i Hovet.

Anders J. Reitan og Hans Kirkhus har siden 1950-tallet vært naturlige skikkelser i kulturlivet i Ålen. De er først og fremst kjent som spellmenn med en stor respekt for den lokale tradisjonen og har vært av de fremste representanter for folkemusikken fra Ålen. Hans Kirkhus har vært dirigent gjennom mange 10-år. Han har ledet Ålen Spellmannslag, Ålen Musikkorps, Ålen Songlag og sist i sangkoret «Godt vaksinn». Hans har også vært aktiv som felemaker og forsynt bygdas spellmenn feler.

Anders J. Reitan har vært aktiv i musikkorpset og er fortsatt aktiv i Ålen Spellmannslag. Anders er kjent for sine ferdigheter med ord og har skrevet utallige prologer og har gitt ut to bøker. For noen år siden debuterte Anders som skuespiller i teaterstykket Tonje Glimmerdal. Dette for å nevne noe av deres store aktivitet.

Fra scenen vil man få et variert og stort program. Arrangørlagene Ålen Musikkorps og Ålen Spellmannslag har invitert med seg flere gjester i tillegg til at de selv skal bidra. De som kommer er Ingrid Grytbakk, Lajla Renate Buer Storli, Elisabeth Matheson og Sven Nyhus for å nevne noen. Kvelden vil bli ledet av John Ole Morken.

Nea Radio var på spellmannslagets nest siste øvelse, der vi fikk en liten prat med lederen i laget, Borghild Reitan: