I anledning den kommunale Kulturvukku så ble de årlige kulturprisene i Holtålen delt ut lørdag kveld.

Utdelingen foregikk i Låven, på Nordpå Fjellhotell i Aunegrenda, der det også var konsert med Stephen Brandt-Hansen, Sigrid Haanshus, Lea og Trond Hustad.

Låven var fullsatt og kvelden startet med utdeling av prisene. Det var ordfører Jan Håvard Refsethås som stod for dette, og det var åttende gangen han hadde det ærefulle oppdraget.

Kulturstipendet

Som vanlig var det ingen som på forhånd viste hvem prisvinnerne var, men da Refsethås begynte å lese begrunnelsen til den første prisen - kulturstipendet, så gikk det ikke lang tid før mange blant publikum skjønte at vinneren var kommunens egen unge forfatter, Linda Erlien Borren.

Hun fikk stipendet først og fremst for suksessen med debutromanen, "Veien Hjem", der hun på en meget fin og engasjerende måte klarer å beskrive lengselen og etter hvert veien hjem til familiebruket i Hessdalen.

Kulturprisen

Kulturprisen gikk til Jon Peder Aspås for hans brennende engasjement innen flere felt. Blant annet idrett - og da først og fremst ski og orientering. Han har også i mange år ivret for polsdansen og er sammen med kona Petra Emly tidenes første VM-mestre i Rørospols.

De senere årene har den pensjonerte læreren vært en av stemmene i visegruppa Røst.

Les juryens begrunnelser lenger ned på siden

Hør intervju med Linda og Jon Peder her:

Begrunnelse Kulturstipend

Holtålen kommune ved Formannskapet har besluttet å dele ut kulturstipend for 2018. Vinneren er en ungdom som har flyttet tilbake til hjemkommunen. Prosessen med å flytte hjem var krevende og mange tanker kom fram. Veien hjem ble satt ord på og mange tanker rundt det å flytte tilbake kom fram. Dette med å flytte tilbake er et valg mange av våre utflyttere har blitt utfordret på.

Mange vurderinger blir foretatt og til slutt tar man et valg. Årets vinner har delt denne opplevelsen med å fortelle dette i ei bok «Veien hjem».

Odelsjenten har flyttet fra hjemgården, slik de fleste ungdommer pleier å gjøre, og utdannet seg til lærer. Hun trives som lærer, men tankene hennes går ofte til pappa som nå driver gården alene. Pappa begynner å bli gammel. Hva skal skje med gården når han ikke lenger orker de daglige gjøremålene?

Hun bestemmer seg for å gå veien hjem, fra Trondheim til familiebruket opp under tregrensa i Hessdalen, i håp om at vandringen skal bringe klarhet i tankene.

Boka tegner opp levende portretter av flere generasjoner gårdsarbeidere. Fortellingen viser det sammensatte livet på gården - de store kontrastene mellom ro og hardt arbeid, mellom idylliske sommerkvelder og kalde vintermorgener - og vanskelighetene med å drive småbruk i et stadig mer sentralisert samfunn. Det handler om grønne enger, lykkelige sauer på fjellbeite, frihet og fremtidsdrømmer. Men også om støv i krokene og råttent treverk. Om de stedene som blir igjen når resten av samfunnet ruller videre, om verdien de innehar og samtidig hva det gjør med oss om vi forlater dem.

Hun har fått meget god omtale av sin debutbok og vi håper at et stipend ikke bare er en takk for det hun har gjort allerede, men også en inspirasjon til å skrive mer.

Årets kulturstipend vinner er Linda Erlien Borren.

Begrunnelse kulturprisen

Årets prismottaker er en person som har lang og tro tjeneste for kulturlivet i Holtålen kommune. Prismottakeren har vært aktiv på flere felt, både innen idrett, sang, musikk og annet kulturliv. Går man etter i fotefarene til årets prismottaker ser man et stort og imponerende engasjement. Personen har hatt utallige verv og lista er mangfoldig!

Årets prismottaker er født i Ålen og han vokste opp i ei tid med et aktivt kultur og organisasjonsliv. Naturlig var det at prismottakeren ble aktiv i lokalmiljøet og det var innen idretten det ble først lagt ned en innsats. I heimen til prisvinneren var det god tradisjon for deltagelse i det lokale idrettslivet der hoppsporten hadde stått sentralt.

Siden ungdomsåra og helt frem til i dag har prismottakeren hatt et brennende engasjement over et stort felt. På 1970-tallet kom de store oppgavene. Han satt som leder i idrettslaget i flere perioder og var sterkt engasjement i både ski og orienteringsgruppa. Han var også med å dra igang et større idrettsarrangement som skulle gå i mange ti-år fremover, 2-dagers Fjellorientering. Han satt i arrangementskomiteen i mange år.

Det fleste fra Holtålen har møtt prisvinneren som lærer. Han begynte som lærer ved Ålen Realskole, siden ble Hov skole arbeidsplassen, til sammen ble det 38 år i yrket.

Prismottakeren har også lagt ned en solid og stor innsats med å ta vare på og formidle den lokale dansen. Polsen er hjertebarnet, der han og kone har holdt utallige kurs både i inn og utland der de har hatt kurs i gammeldans og spesielt pols. Han var med flere med å starte opp Ålen Danselag i 1981 der han har vært primus motor i mange år siden i Ålen Spell- og danselag. I 2006 ble han og kona de første verdensmestere i pols som ble arrangert på Vauldalen. De er også elitedansere og har mange gode og fine plasseringer på landskappleiker og har ved flere anledninger vunnet lokalkappleiker i sin klasse. Senest sommeren i 2017 var han og kona deltakere på Landskappleiken på Røros der de stilte i lag- og pardans.

Han har også i de senere år vært aktiv innen sang og var en da de som var pådriverne til å starte sang-gruppa «Røst». Han har ledet utallige arrangement som konferansier og har vært mye brukt som oppleser av dikt og i Nea Radio, man kan trekke frem boka «Sagasus i stasjonsbyen" av Arnljot Eggen.

Språk er også en av hans sterke sider. I de senere år det det vel som skribent de fleste kjenner prismottakeren. Både fra lokalpresse, men kanskje helst fra Bygdabladet for Ålen og Hessdalen. Er det forsøket verdt ?spurte prismottakeren i den første lederartikkelen i den første utgaven. Det var det og med hans innsatsvilje og brennende engasjement startet han opp Bygdabladet og har i mange år vært redaktør. Fortsatt sitter han i redaksjonskomiteen og bidrar med artikler fra hendelser i bygdene. Det er vel ikke å ta i for hardt at uten prismottakerens innsats har ikke Bygdabladet eksistert! For noen år tilbake kom boka «Dette fortalte de» der han fikk samlet sine møter med eldre folk fra Ålen og Hessdalen.

Innsatsen til prisvinneren viser en lang og imponerende liste.

Det er derfor en stor glede å tildele Jon Peder Aspås Holtålen kommunes kulturpris 2018!