-Catrine ville at jeg skulle være gruveslusk og jobbe i gruvene. I kampen mot svenskene er

ikke jeg vernepliktig med denne kroppen, så derfor er jeg på Røros og kjemper mot

svenskene sammen Røroskvinnene, sier Alexander.

Han så Elden første gang i 2016 og gikk i klassen med Eirik Lockert Rohde («Kalle» i Elden i

2015-2017) på Ringerike Folkehøgskole. Han har også gått forstudier i dans og sang i

Tvedestrand. Han har spilt i Tosca på den Norske Opera og Ballett, og nå står han på

venteliste til Musikkteaterhøyskolen i Oslo.

-Det har ikke vært aktuelt med noe annet enn teater for meg. Det har vært slik siden jeg var

liten, sier han.

I fjor spurte regissør Paul Ottar Haga om hvorfor han ikke var med i stykket. 21-åringen

meldte seg derfor på audition i desember, og årets regissør Catrine Telle var ikke i tvil om at

Alexander kunne få en rolle i årets oppsetning. Denne uka har det vært intense øvinger på

spillplassen.

-Jeg har visst ikke et spesielt godt forhold til Mentzonius. Så mye kan jeg si, sier

gruveslusken.

I tillegg til teaterlidenskapen er han opptatt av politikk. Han sitter som vara på fylkestinget i

Østfold og har vært med i Auf i 8 år.