– Resultatet etter årets festival er nå nesten klart, og det går mot millionunderskudd. Økonomisk er det to skritt tilbake, og det iverksettes nå flere grep for å sikre festivalen fremover, sier de i en pressemelding.

Takket være tidligere oppsparte midler har de betalt alle regninger, men tre år uten og med sviktende inntekter tærer hardt på egenkapitalen sier de videre.

– Salget av dagbilletter var over forventet på årets festival, men betydelig færre helgebilletter enn forventet resulterte i inntektssvikt, utgiftssiden var som budsjettert, opplyser de i pressemeldingen.

Sier opp leieavtalen med kommunen

Ett av grepene er at leieavtalen mellom Kulturstiftelsen Sylan & Sånn og Tydal kommune på Stugguvollmoen er sagt opp.

– Tilstedeværelsen her vil for neste år bare bli litt før, under og litt etter festivalen. Beklagelig, men helt nødvendig etter tre utfordrende år, sier de.

Stiftelsens arbeid med å videreutvikle Tydalsfestivalen og Stugguvollmoen til en enda mer bærekraftig festivalarena tar dermed en foreløpig pause.

Arbeidet og investeringer som allerede er gjennomført etter 2019 vil likevel bidra til å forenkle gjennomføring av fremtidige arrangement understreker de i pressemeldingen.

– Området er betydelig oppgradert, ikke minst gjelder det el-forsyningen. Den gamle Storsylen scene er nå forvandlet fra å være et lagerbygg til å bli ei lun og spennende kulturstue, stort sett ved bruk av gjenbruksmaterialer, legger de til.

Ser fremover

Til tross dårlig økonomisk resultat ser de frem mot neste års festival.

– Vi bygger videre på alt det gode vi fått tilbake fra publikum og gleder oss stort til Tydalsfestivalen 2023 fra 14. – 16. juli, sier de videre.

Mye av programmet neste sommer er allerede på plass.

– Da håper vi å ha værgudene med oss og at besøket minst er tilbake på 2019-nivå . Flere artister slippes utover høsten, og billetter ligger allerede tilgjengelig på Hoopla.no, avslutter de pressemeldingen.